Szkoła Podstawowa
   i Gimnazjum Specjalne
 
Różnorodne formy terapii pomagają dziecku w poznaniu świata wszystkimi zmysłami.
    
  
                        
                                                                                                                                 
Sale lekcyjne są dobrze wyposażone.
 
                                                            
 
Pomoce dydaktyczne sprzyjają w zdobywaniu wiedzy przez uczniów.
 
        
    
W sali korekcyjnej dzieci chętnie pływają w suchym basenie
 
         
          
Wykorzystanie różnych narzędzi pozwala wykonać szereg ciekawych prac.
 
            
Sport i rekreacja mają wspólny cel
 
     
 
 
Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową
Uczniom naszej szkoły zapewniamy
 
        ✦   specjalistów do nauczania poszczególnych przedmiotów
        ✦   zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjno-korekcyjne i dydaktyczno-wyrównawcze    
        ✦   naukę języka angielskiego
        ✦   całodobową opiekę wychowawczą i pedagogiczną
        ✦   bezpłatne podręcznik