1 września 2007 roku przy Zespole Szkół Specjalnych w Głubczycach powstała        Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Naukę w szkole mogą podejmować uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami.
Celem edukacji w SPdP jest rozwijanie autonomii ucznia, jego personalizacja i socjalizacja, tak aby:
  1.  mógł w jak najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem,
  2.  zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie   zaspokajania podstawowych potrzeb,
  3.  był zaradny w codziennym życiu adekwatnie do swojego poziomu umiejętności i sprawności,
  4.  umiał się znaleźć i właściwie zachować w różnych sytuacjach życia społecznego.
Szkoła  Przysposabiająca do Pracy
 
 
 
 
Nasz album
 
W klasie
 
 
 
Wycieczka do
Gliwic
 
 Konkurs- Zawadzkie