SPORT
 
    W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Głubczycach działa sekcja Olimpiad Specjalnych „Jeżyk”. Olimpiady Specjalne zrzeszają 34 sekcje w Województwie Opolskim. Zawodnicy w ciągu roku szkolnego biorą udział w wielu imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu zawodach sportowych zdobywając wysokie miejsca. Zawodnicy uprawiają dyscypliny sportowe takie jak tenis stołowy, badminton, lekkoatletykę oraz piłkę nożną.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Głubczycach bierze udział w programie “Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży” w Województwie Opolskim. W ramach tego programu realizowanie były następujące zadania:
- „Dzień ćwiczeń śródlekcyjnych”
- „Dzień prostego kręgosłupa”
- „Dzień lekkiego tornistra”
- „Dzień prawidłowej postawy ciała”
– „Dzień przeciw otyłości”
- „Dzień wiedzy o zdrowiu w aspekcie postawy ciała”
- „Dzień aktywności rodzinnej”
 
                                   
 
                                                              
X Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
 
                                              
Badminton-Leśnica  
2014 rok        XV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych
 
 
 
 
 
 
Olimpiady Specjalne
Badminton
Album
Zdjęcia
Sprawni Razem
Integracyjny Piknik
L.A Namysłów
Mistrzostwa Polski Łódź
Ringo
Mityng LA Olimpiady Specjalne Konin
Mityng w Biegach Przełajowych
Badminton
Visegrad Special Olympic Games
Olomouc - Czech Republic
Turniej Piłki noźnej