• Odwiedziło nas: 108128 osób
 • Do końca roku: 99 dni
 • Do wakacji: 271 dni

48-100 Głubczyce

ul. Raciborska 17

Tel: (77) 485-27-20

Niedziela, 2018-09-23

Imieniny:

Bogusława, Liwiusza

Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

 

Przyjęcie uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Głubczycach odbywa się

przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Na podstawie orzeczenia rodzice ( opiekun prawny ) składają wniosek o umorzliwienie kształcenia specjalnego w Starostwie Powiatowym.

 

Ponadto uczeń naszej placówki może starać się o przyjęcie do internatu wchodzącego w skład

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Rodzice mogą pobrać gotowe wnioski w zakładce Dokumenty
Wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu do Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego.

 

 

 1. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną
 2. Świadectwo szkolne
 3. Wniosek do Starostwa Powiatowego (zgodnego z miejscem zamieszkania)
 4. Podanie o przyjęcie do internatu - dla uczniów ubiegających się o internat
 5. Karta zdrowia ucznia
 6. Książeczka zdrowia dziecka ( uczniowie starający się o miejsce w internacie ).
 7. Odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem na odwrocie miejsca stałego zameldowania, numer Pesel
 8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego z ZUS
 9. 1 zdjęcie

                   

Wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu do Szkoły Specjalnej Przysposobiajacej do Pracy.

 

 1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Wniosek do Starostwa ( zgodnego z miejscem zamieszkania )
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum,
 4. Podanie o przyjęcie do internatu - dla uczniów ubiegających się o internat
 5. Odpis skróconego aktu urodzenia i poświadczenie na odwrocie miejsca stałego zameldowania,
 6. Karta zdrowia ucznia
 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego z ZUS,
 8. Trzy zdjęcia.


 

 

 

  

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl